Společnost ProPMK s.r.o. se zaměřuje na projektování nosných konstrukcí staveb, a to jak staveb pozemních, tak i mostních. Zabýváme se i posouzením stávajících konstrukcí, technickými a autorskými dozory staveb, nebo konzultační či poradenskou činností.

Při své práci uplatňujeme dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování stavebních konstrukcí. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně s ohledem na požadavky a přání investora. Naší snahou je navrhnout vždy konstrukci, která je v první řadě bezpečná a funkční, ale i ekonomická a snadno udržitelná.

S čím Vám můžeme pomoci?

Pozemní konstrukce

Pozemní konstrukce

 • Rodinné domy
 • Občanské a jiné stavby
 • Haly
 • Rozhledny
Mostní konstrukce

Mostní konstrukce

 • Silniční mosty
 • Železniční mosty
 • Lávky pro pěší
 • Propustky
Ostatní konstrukce

Ostatní konstrukce

 • Opěrné zdi
 • Protihlukové stěny
 • Vodohospodářské stavby
 • Pažení stavebních jam

Naši spolupracovníci a investoři:


ProPMK s.r.o.