S čím Vám můžeme pomoci?


Pozemní konstrukce

Rodinné domy, občanské stavby, haly, rozhledny, ad...

 • Rodinný dům Věžná

  Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 38.

 • Přístavba provozovny Proseč

  Rozšíření skladovacích prostor provozovny

 • Mateřská škola Hrochův Týnec

  Přístavba části C k mateřské škole.

 • Vila manželů Netušilových Pardubice

  Rekonstrukce, přístavba a novostavba garáže prvorepublikové vily.

 • Zemědělská usedlost – Domanín

  Stavební úpravy a nástavba zemědělské usedlosti

Mostní konstrukce

Silniční a železniční mosty, lávky pro pěší, propustky, ad...

 • Propustek v km 5,709 na silnici II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl

  Rekonstrukce původního klenbového propustku

 • Cyklostezka Hlučín – Darkovičky

  Rámový propustek na cyklostezce

 • Modernizace silnice II/312 Chocen - České Libchavy

  Rekonstrukce 2 trubních propustků

Ostatní konstrukce

Opěrné zdi, protihlukové stěny, vodohospodářské stavby, pažení stavebních jam, ad...

 • Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn, Litomyšl

  Záporové pažení stavební jámy - nekotvené

ProPMK s.r.o.