S čím Vám můžeme pomoci?


Pozemní konstrukce

Rodinné domy, občanské stavby, haly, rozhledny, ad...

 • Zemědělské družstvo Dolní Újezd - farma Kabátoves

  Posouzení výměny střešní konstrukce stájí

 • Vila manželů Netušilových Pardubice

  Rekonstrukce, přístavba a novostavba garáže prvorepublikové vily

 • Rodinný dům Věžná

  Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 38

 • Přístavba provozovny Proseč

  Rozšíření skladovacích prostor provozovny

Mostní konstrukce

Silniční a železniční mosty, lávky pro pěší, propustky, ad...

 • Propustek v km 5,709 na silnici II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl

  Rekonstrukce původního klenbového propustku

 • Lávka pře Loučnou v lokalitě Perštýn, Litomyšl

  Novostavba ocelové lávky pro pěší

 • Cyklostezka Hlučín – Darkovičky

  Rámový propustek na cyklostezce

 • Modernizace silnice II/312 Chocen - České Libchavy

  Rekonstrukce 2 trubních propustků

 • Mosty Benátky u Litomyšle

  Statický výpočet zatížitelnosti, mostní listy a hlavní mostní prohlídky stávajících mostů u č.p. 38, 69 a 86

Ostatní konstrukce

Opěrné zdi, protihlukové stěny, vodohospodářské stavby, pažení stavebních jam, ad...

 • Oprava zřícené nábřežní zdi, k.ú. Černý Důl

  Stavba ŽB úhlové opěrné zdi v místě původní zřícené kamenné zdi

 • Lávka přes Loučnou v lokalitě Perštýn, Litomyšl

  Záporové pažení stavební jámy - nekotvené

 • Oprava zřícené nábřežní zdi, k.ú. Černý Důl

  Záporové pažení stavební jámy - kotvené

ProPMK s.r.o.