S čím Vám můžeme pomoci?


Pozemní stavby

Rodinné domy, občanské stavby, haly, rozhledny, ad...

 • Rodinný dům Věžná

  Stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 38.

 • Rodinný dům Proseč

  Novostavba rodinného domu.

 • Mateřská škola Hrochův Týnec

  Přístavba části C k mateřské škole.

 • Vila manželů Netušilových Pardubice

  Rekonstrukce, přístavba a novostavba garáže prvorepublikové vily.

Mostní konstrukce

Silniční a železniční mosty, lávky pro pěší, propustky, ad...

Ostatní konstrukce

Opěrné zdi, protihlukové stěny, vodohospodářské stavby, pažení stavebních jam, ad...

 • Opěrná zeď Martinice

  Výstavba opěrné zdi podél ocelové haly.

ProPMK s.r.o.