Služby


Náplní naší práce je návrh a posouzení ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí staveb, a to jak nových, tak i stávajících. Zabýváme se nosnými konstrukcemi pozemních staveb (od rodinných domů, přes haly až po rozhledny), mostními konstrukcemi (silniční a železniční mosty, lávky pro pěší, propustky) a ostatními konstrukcemi (např. opěrné zdi, protihlukové stěny, vodohospodářské stavby, pažení stavebních jam, aj...).

Zpracováváme projektovou dokumentaci nebo její část (spolupodílíme se na projektech jako subdodavatelé dílčí specializace) v následujících stupních:

Dále se zabýváme prohlídkami a odborným posouzeními stávajících staveb z hlediska jejich stavebně technického stavu s ohledem na jejich budoucí využití. Mimo jiné nabízíme i konzultační a poradenskou činnost při koupi nemovitosti zaměřenou na kontrolu jejího stavu.

Při realizaci stavby pro Vás zajistíme výkon autorského dozoru (AD), technického dozoru investora (TDI) nebo technického dozoru stavby (TDS) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb..

ProPMK s.r.o.