O nás


Jsme projekční kancelář, která byla založená v roce 2022 Ing. Martinem Roušarem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování stavebních konstrukcí.

Historie projekční činnosti Ing. Roušara sahá až do roku 2006. V uvedeném roce začal studovat na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně obor konstrukce a dopravní stavby a zároveň začal projektovat pozemní stavby na základě živnostenského oprávnění. Již při studiu vysoké školy v letech 2010 – 2012 spolupracoval s firmou BKN spol. s r.o. jako statik a projektant nosných konstrukcí pozemních staveb. Po ukončení vysoké školy v roce 2012 uzavřel smlouvu s firmou MDS Projekt, kde téměř 10 let se zabýval projektováním mostních konstrukcí a inženýrských staveb. Během své profesní činnosti, po absolvování předepsaných zkoušek, získal autorizace v oborech IS00 – Statika a dynamika staveb a IM00 – Mosty a inženýrské konstrukce.


Výpis z Obchodního rejstříku
Osvědčení o autorizaci IM00
Osvědčení o autorizaci IS00

ProPMK s.r.o.